Terapeutti

Terapeutti

 

img_20171220_220234_216

Tyylini terapeuttina on aktiivinen ja kuunteleva. Valikoin terapiamenetelmät asiakkaan toimintakyvyn ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Terapiasuuntaukseni on psykodynaaminen ja integratiivinen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Tapaamisissa käytettävät menetelmät ovat musiikin kuuntelu, keskustelu, soittaminen, improvisaatio, laulaminen ja oman lyriikan kirjoittaminen. Pyrin kartoittamaan kunkin asiakkaan tämän hetkisen elämäntilanteen ja elämänhistorian. Minkälaisia tavoitteita asiakkaalla on terapialle? Mitä toiveita on tapaamisille, esim. tiheys ja kesto. 

Musiikkiterapiassa on mahdollista käsitellä rauhassa ja luottamuksella  oman elämän kaikkia tapahtumia. Esimerkiksi oma persoonallisuus, elämän historia, ihmissuhteet ovat tavallisia terapiassa käsiteltäviä asioita. Musiikkiterapiassa voidaan käsitellä myös äkillisiä kriisejä, pidempiaikaista alakuloa, yksinäisyyttä, masennusta, ahdistusta, psyykkistä kärsimystä sekä erilaisia sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia. Minulla on sopimus Kelan nuorten kuntoutuspsykoterapiasta (16-25 -vuotiaat) ja vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta. HUS-kuntayhtymän kautta yksilömusiikkiterapiaa lapsille ja nuorille.