Terapeutti

Terapeutti

 

img_20171220_220234_216

Millainen terapeutti olen?

Terapeuttina olen rauhallinen ja kuunteleva. Pyrin rakentamaan hyvää yhteistyösuhdetta, jossa läsnäoleva kohtaaminen olisi mahdollista musiikillisesti ja sanallisesti. Terapiasuuntaukseni on psykodynaaminen.

Mitä istunnoillani tehdään?

Valikoimme terapiamenetelmät asiakkaan toimintakyvyn ja kiinnostuksen kohteiden mukaan. Käytettäviä menetelmiä ovat musiikin kuuntelu, keskustelu, soittaminen, laulaminen, improvisaatio, oman lyriikan kirjoittaminen, sekä pelit joissa käytetään ääntä. Pyrin kartoittamaan kunkin asiakkaan tämän hetkisen elämäntilanteen ja elämänhistorian ja asettamaan realistiset terapiatavoitteet hoitojaksolle yhdessä asiakkaan ja vanhempien kanssa. Musiikkiterapiassa on mahdollista käsitellä rauhassa ja luottamuksella  oman elämän kaikkia tapahtumia. Esimerkiksi masennusta, ahdistusta, yksinäisyyttä, sosiaalisen vuorovaikutuksen ongelmia tai pidempiaikaisen sairauden kohtaamista.