Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on lääketieteelliseen kuntoutus- ja hoitokäytäntöihin sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa musiikin avulla tapahtuvaa kuntoutusta. Musiikkiterapiaa voidaan antaa mm. seuraavissa sairauksissa tai sairausryhmissä, joissa tarvitaan usein verbaalisen psykoterapian sijasta tai sen ohella sanatonta lähestymistapaa kommunikoinnin ja itseilmaisun tukemiseksi:

  • autismi
  • neuropsykiatriset häiriöt, kuten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt, sosiaalisen toiminnan häiriöt, ylivilkkaus
  • mutismi
  • kontakti- ja kommunikaatiohäiriöt
  • puheen- ja kielenkehityksen häiriöt
  • psykiatriset toimintahäiriöt, kuten ahdistuneisuus, masennus
  • oppimishäiriöt
  • koordinaatiohäiriöt
  • kehityshäiriöt, synnynnäiset epämuodostumat ja kromosomihäiriöt
  • liikuntavammat

Terapiamenetelmät

Musiikkiterapiaistunto on luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Riittää että musiikki on asiakkaalle jollain tavalla merkityksellistä. Musiikkiterapiassa usein käytettyjä menetelmiä ovat esimerkiksi musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi ja laulujen tekeminen. Musiikki aktivoi terapiassa alitajuista mieltä ja sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikki saa terapiassa aikaan usein vuorovaikutusta ja tuottaa mielihyvää asiakkaalle.

Miten musiikkiterapiaan pääsee

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, lääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen Kelan tai HUS:n kuntoutuksena edellyttää lääkärin lähetettä. Terapian maksajana voi toimia myös kunta, mielenterveystoimisto tai perheneuvola.

Lisätietoja

https://www.musiikkiterapia.fi/