Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on psykoterapian erityissovellus, jossa on mahdollista käyttää musiikkia itseilmaisun välineenä eri tavoin keskustelun rinnalla tai sijasta, esimerkiksi kuunnellen musiikkia, soittaen tai tutkimalla lyriikoita.

Musiikki puhuttelee usein suoraan ihmisen tunteita ja on totta tavalla johon puhutun kielen käsityskyky ei täysin ulotu. Kieli voi peittää, sivuuttaa tai etäännyttää, jolloin puhuttaessa voi tuntua siltä, että puhuu asian vierestä eikä löydä oikeita sanoja. Puhuttu sanallinen kieli voi myös järjellistää tai torjua tunneperäisen kokemisen.

Musiikkiterapia ei edellytä musikaalisuutta tai soittotaitoa, olennaista on, että musiikki on asiakkaalle jollain tavoin merkityksellistä. Rauhallisen yhteistyön myötä myös vaikeat ja ristiriitaiset tuntemukset muuttuvat ja jäsentyvät usein vähitellen ymmärrettäviksi. Terapiasuhde perustuu luottamukselliseen ja turvalliseen yhteistyöhön.

Miten musiikkiterapian voi aloittaa?

Musiikkiterapian voi aloittaa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta tapaamalla psykiatria ja kertomalla hoidon tarpeesta. Kelan tukemaa musiikkiterapiaa on mahdollista saada Kuntoutuspsykoterapiana 16-25-vuotiaille, sekä Vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena (alle 65-vuotiaat).

Koulutukseltani olen musiikkiterapeutti ja pop-jazz muusikko. Yksityisvastaanottoa olen pitänyt vuodesta 2016 alkaen.

Lisätietoja musiikkiterapiasta: https://www.musiikkiterapia.fi/