Musiikkiterapia

Musiikkiterapia on lääketieteelliseen kuntoutus- ja hoitokäytäntöihin sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa musiikin avulla tapahtuvaa kuntoutusta. Musiikkiterapian avulla on mahdollista auttaa asiakkaita, joilla on sanallisia ja tunneilmaisun vaikeuksia, neuropsykologisia, sosiaalis-emotionaalisia ongelmia tai kehitysvammoja. Näissä tapauksissa tarvitaan usein verbaalisen psykoterapian sijasta tai sen ohella sanatonta lähestymistapaa kommunikoinnin ja itseilmaisun tukemiseksi.

MUSIIKKITERAPIAN MENETELMISTÄ

Musiikkiterapiaistunto on luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikkiterapiassa usein käytettyjä menetelmiä ovat musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. Musiikki aktivoi alitajuista, tiedostamatonta mielenmaisemaa ja sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikin avulla voi käsitellä vaikeita asioita turvallisesti symbolisen etäisyyden päässä. Musiikki saa usein aikaan vuorovaikutusta, se antaa esteettisiä kokemuksia ja tuottaa mielihyvää. Musiikilla on myös fysiologisia vaikutuksia, sen avulla voidaan esimerkiksi stimuloida tai rauhoittaa.

MITEN MUSIIKKITERAPIAAN PÄÄSEE?

Musiikkiterapiaan pääsee julkisen terveydenhuollon kautta, lääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen Kelan tai HUS:n kuntoutuksena edellyttää lääkärin lähetettä. Terapian maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla esimerkiksi sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille, sekä kuntoutuspsykoterapiana 16–25-vuotiaille nuorille edellyttäen, että terapeutti on saanut hyväksytyn koulutuksen ja on tehnyt palveluntuottajasopimuksen Kelan kanssa.

Lisää: www.musiikkiterapia.net

Hoitosopimukset: