Kuntoutuspsykoterapia

”Autan potilaitani mielenterveyden häiriöissä käyttämällä tunnefokusoitua psykoterapiaa sekä musiikkiterapian eri menetelmiä. Kokemukseni mukaan käyttämäni menetelmät ovat tehokkaita lieventämään potilaitteni kokemaa kärsimystä (esim. ahdistuneisuus, masennus, pakko-oireinen häiriö, syömis- ja paniikkihäiriöt) purkamalla opittuja haitallisia suojakeinojaan, ja saamalla paremman kosketuksen tunteisiinsa..” 


Mitä hyötyä musiikin käyttämisestä on psykoterapiassa?

Puhuttu kieli voi järjellistää tai torjua tunneperäisen kokemisen, jolloin musiikin käyttäminen psykoterapiassa auttaa potilasta saamaan paremman kosketuksen todellisiin tunteisiinsa.

Fokus?

Psykodynaamisessa psykoterapiassa keskitytään ihmissuhteisiin, sekä niissä herääviin tunteisiin ja ajatuksiin. Elämänhistorian läpikäyminen ja sen vaikutuksen ymmärtäminen nykyhetkeen on keskeinen osa työskentelyä. Psykodynaamisessa psykoterapiassa tutustutaan tiedostamattomiin puoliin itsessä ja tapoihin suojautua vaikeilta kokemuksilta ja tunteilta. Hoidon ensisijainen tavoite on poistaa tai lievittää psyykkisiä häiriöitä ja niihin liittyvää kärsimystä. Hoidon toissijainen tavoite on lisätä itseymmärrystä, joka tukee henkilökohtaista kasvua ja hyvinvointia.

Terapiasuhde?

Potilaan ja psykoterapeutin välinen suhde ja siinä heräävät tunteet ovat osa tutkimusta ja hoitoa. Terapiasuhde perustuu luottamukselliseen ja turvalliseen yhteistyöhön. Terapeuttina olen rauhallinen ja pohdiskeleva. Rauhallisen yhteistyön myötä potilaan vaikeat ja ristiriitaiset tuntemukset jäsentyvät usein vähitellen ymmärrettäviksi. Psykodynaaminen psykoterapia on tutkimusnäytöltään vaikuttava hoitomuoto moniin mielenterveyden häiriöihin.

Miten psykoterapiaan pääsee?

Psykoterapian voi aloittaa julkisen tai yksityisen terveydenhuollon kautta tapaamalla lääkäriä ja kertomalla terapian tarpeesta. Alla hoitopolku jota pitkin Kelan Kuntoutuspsykoterapian pääsee aloittamaan.

Kelan Kuntoutuspsykoterapia on tarkoitettu henkilöille, joilla mielenterveyden häiriö uhkaa opiskelu- tai työkykyä. Kuntoutuspsykoterapia tähtää opiskelu- ja työkyvyn tukemiseen. Kuntoutuspsykoterapia auttaa edistymään opinnoissa ja pysymään työelämässä tai siirtymään tai palaamaan työelämään.

Olen käytettävissä pitkiin Kelan kuntoutuspsykoterapioihin sekä Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen. Yhteystiedot löydät sivujen oikeasta yläkulmasta.