Musiikkiterapia

Terapiasuhde perustuu luottamukselliseen ja turvalliseen yhteistyöhön. Terapeuttina olen rauhallinen, pohdiskeleva, kuunteleva ja leikkisä. Viitekehykseni on psykodynaaminen. Terapiatapaamisilla voimme keskustella, kuunnella musiikkia, soittaa, laulaa tai improvisoida yhdessä, tai käyttää fysioakustista hoitoa. Voimme käyttää terapiamenetelminä myös kirjoittamista, kuvallista työskentelyä ja musiikkileikkejä.

Musiikkiterapiaa voidaan antaa kuntoutuksena seuraavissa sairauksissa, joissa tarvitaan usein keskustelun lisäksi tai sijasta musiikillista lähestymistapaa:

  • psykiatriset toimintahäiriöt, kuten sosiaalinen ahdistuneisuus, masennus, paniikkihäiriöt
  • neuropsykiatriset häiriöt, kuten tarkkaavaisuuden ja käyttäytymisen häiriöt, sosiaalisen toiminnan häiriöt, ylivilkkaus
  • autismikirjon häiriöt
  • kontakti- ja kommunikaatiohäiriöt
  • kehitys- ja kromosomihäiriöt
  • puheen- ja kielenkehityksen häiriöt
  • mutismi

Musiikki aktivoi terapiassa alitajuista mieltä ja sen keinoin voidaan sekä paljastaa että parantaa. Musiikkiterapia ei edellytä musikaalisuutta tai soittotaitoa, olennaista on, että musiikki on asiakkaalle merkityksellistä. Rauhallisen yhteistyön myötä myös vaikeat ja ristiriitaiset tuntemukset muuttuvat vähitellen ymmärrettäviksi.

Miten musiikkiterapian voi aloittaa?

Musiikkiterapiaan voi aloittaa julkisen terveydenhuollon kautta, lääkärin lähetteellä tai olemalla yhteydessä suoraan terapeuttiin. Terapian aloittaminen Kelan tai HUS:n kuntoutuksena edellyttää lääkärin lähetettä. Kelan terapiaan hakeutumisen vaiheet:

Lisätietoja: https://www.kela.fi/miten-haet-kuntoutukseen

Hoitosopimukset

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus ja HUS:n terapia ovat kuntoutujalle maksuttomia. Kuntoutuspsykoterapiasta kuntoutuja maksaa omavastuuosuuden.

Sivut päivitetty 24.3.2021.

Lisätietoja

https://www.musiikkiterapia.fi/