Musiikkiterapia

Musiikkiterapia

 

Musiikkiterapia on lääketieteelliseen kuntoutus- ja hoitokäytäntöihin sekä tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa musiikin avulla tapahtuvaa terveydenhoitoa. Musiikkiterapiassa musiikkia käytetään psykoterapeuttisen keskustelun rinnalla, sen tukemiseksi tai sen sijasta tilanteissa, joissa asiakas ei kykene keskustelemaan, tai hänen on muuten vaikea ilmaista itseään puhumalla. Musiikkiterapia soveltuu esimerkiksi mielenterveydellisiin ongelmiin lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Musiikkiterapia voidaan toteuttaa vammaiskuntoutuksessa, kehitysvammahuollossa, osana päihde-, nuoriso- ja lastensuojelutyötä sekä vanhustyössä dementian hoidossa. Musiikkiterapia voi olla yksilö- ja ryhmämuotoista, lyhyt- ja pitkäkestoista. Tavallisesti musiikkiterapia on kuitenkin säännöllistä 1-2 kertaa viikossa tapahtuvaa hoitoa. Musiikkiterapia ei vaadi aiempaa soittotaitoa ja harrastaneisuutta, vaan se suunnitellaan asiakaslähtöisesti soittoon, lauluun, musiikin kuunteluun  tai muuhun musiikilliseen toimintaan perustuen. Musiikkiterapia voidaan toteuttaa tarpeen mukaan asiakkaan kotona tai hoitokodissa.

 

roman-women-33046_1280

Onko musiikkiterapia uusi hoitomuoto?

Musiikkiterapia voidaan jäljittää liittyvän varhaisiin Egyptin, Kiinan, Intian, Japanin, Kreikkalaisten ja Roomalaisten sivilisaatioihin 1500 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Varhaisimpana musiikkiterapeuttina pidetään Raamatussa esiintyvää heprealaista Daavidia, jonka tehtävänä oli harppua soittamalla rauhoittaa kuningas Saulin raivokohtauksia. Antiikin kreikan filosofit Platon ja Aristoteles kehottivat käyttämään erilaista musiikkia erilaisiin vaivoihin ruumiin ja sielun tasapainon löytämiseksi. Etenkin Aristoteles tunnisti musiikin terapeuttis-puhdistavan funktion. Heidän oppeja voidaan jossain määrin kutsua musiikkiterapian esivaiheiksi. 

Aristoteleen mukaan musiikki jäljittelee (kreikk. mimesis tarkoittaa jäljittely; lat. = imitatio) välittömästi tunteita tai mielen tiloja: herkkyyttä, vihaa, rohkeutta, itsehillintää ja niiden vastakohtia. Musiikin kuuntelussa sitä vastaava tunne valtaa mielen, mitä seuraa katharsis eli puhdistuminen. Huomionarvoista on, että Antiikin kreikan lääketieteellä ja musiikilla oli yhteinen Apollo jumala. Historiasta huolimatta musiikin hoidollisia vaikutuksia on aloitettu tutkimaan tieteellisesti viime vuosisadan puolella, eli musiikkiterapia on käsitteenä vielä varsin nuori.

 

Moderni musiikkiterapia?

Moderni musiikkiterapia sai alkunsa toisen maailmansodan jälkeen Yhdysvalloissa. Sotaveteraaneja hoitavassa sairaalassa huomattiin, että psyykkisiä ongelmia voidaan  hoitaa tehokkaasti musiikin avulla: pelkotiloja voidaan rauhoittaa, tunteita voidaan ilmaista ja kuntouttaa fyysisiä ongelmia. Pian musiikin käyttöä erilaisissa hoitolaitoksissa alettiin lisätä ja musiikkiterapia levisi nopeasti. Yhdysvalloissa musiikkiterapia otettiin joidenkin yliopistojen opetusohjelmaan jo 1940-luvulla.

gvhgvhg

Musiikkipsykoterapian ”äitihahmoina” voidaan pitää Juliette Alvinia, joka kehitti Free Improvisation Music Therapy -mallin 1950- luvulta alkaen, sekä Mary Priestleytä, joka kehitti Analytical Music Therapy -mallin Iso-Britanniassa. Molemmat musiikkiterapian koulukunnat edustavat psykodynaamista/psykoanalyyttista viitekehystä. Alvinin ja Priestleyn pioneerityö musiikkiterapian menetelmien, teorian ja koulutuksen alueilla loi perustan modernille musiikkipsykoterapialle. Vuonna 1998 ilmestyi Kenneth Bruscian teos The Dynamics of Music Psychotherapy, jossa määriteltiin psykodynaamisen musiikkipsykoterapian keskeinen teoria ja menetelmät. Nykyään Jyväskylän yliopistossa toimii musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos, jossa on mahdollista opiskella musiikkiterapiaa: Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto - Musiik­ki­te­ra­pia

 


Luettavaa:

Facebook- sivu

Musiikkiterapia auttaa masennuksen hoidossa

Musiikin aivotoimintaa parantava vaikutus

Yle - Musiikkiterapia

Musiikin vaikuttavuus aivojen kuntoutuksessa

Musiikkiterapia skitsofreniapotilaiden hoitomuotona

Muistaakseni laulan - tutkimusraportti

www.musiikkiterapia.fi

 

Katseltavaa:

How music can heal our brain and heart

Why I Want to Change the World with Music Therapy

Music Therapy and Autism Connect

Mitä on musiikkiterapia?