Palvelut

Palvelut

Yksilöllinen musiikkiterapia

Yksilöllisen musiikkiterapian tavoitteena on musiikin keinoin tukea kuntoutujan psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista kehitystä ja toimintakykyä. Musiikkiterapialla voidaan kehittää ja parantaa esimerkiksi psyykkistä hyvinvointia, vuorovaikutus- ja tunne-elämän taitoja, sekä itseilmaisua. Ennen terapian aloittamista tapaan asiakasta usein 1-5 kertaa, joilla kartoitamme tilannetta ja tutustumme keskutellen ja musiikillisesti. Minulla on sopimus HUS:n kanssa yksilömusiikkiterapiasta lapsille ja nuorille, ja Kelan sopimus vaativasta lääkinnällisestä kuntoutuksesta ja kuntoutuspsykoterapiasta 16-25 -vuotiaille. Llisätietoja: Kuntoutuspsykoterapia   Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

kuntoutuspsykoterapia

Kelan tukemaan musiikkiterapiaan hakeutuminen.

Lähde: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

 


Musiikkiryhmätdjembe

Musiikkiryhmässä voidaan laulaa, soittaa ja kuunnella jäsenten mielimusiikkia ja keskustella sen hertättämistä tunteista ja ajatuksista luottamuksellisesti. Musiikin käyttäminen ryhmässä aktivoi ja tuo usein paljon iloa jäsenten elämään esimerkiksi hoitokodeissa. Yhteissoitto ja laulaminen kehittää jäsenten sosiaalisia taitoja, tervettä itseilmaisua ja sosiaalista vuorovaikutusta. Musiikin kuuntelu ryhmässä kehittää jäsenten kognitiivisia taitoja, kuten muistia, tunteiden tunnistamista ja sanoittamista. Musiikkiryhmän pituus on tavallisesti 45 tai 60 minuuttia. Räätälöin musiikkiryhmän tavoitteet kullekkin ryhmälle sopiviksi. Kysy lisää, vastaan mielellään!

 

 

Yksilölliset soittotunnitblur-1835881

Yksilöllisellä soittotunnilla soitetaan tai lauletaan asiakkaan toivomaa musiikkia musiikkiterapeuttisella lähestymistavalla, joka tarkoittaa, että soittotuntien tavoitteena on asiakkaan hyvinvoinnin lisääminen musiikin avulla. Soittotunneilla voidaan myös kuunnella asiakkaalle tärkeitä kappaleita ja keskustella niiden herättämistä sisällöistä. Soittotunnin pituus on tavallisesti 30-45 minuuttia. Kysy lisää, vastaan mielellään!