Palvelut

Yksilöllinen musiikkiterapia

Yksilöllisen musiikkiterapian tavoitteena voi olla esimerkiksi psyykkisen hyvinvoinnin tukeminen, itseilmaisun kehittyminen, tunne-elämän, itsetuntemuksen ja itseluottamuksen parantuminen. Musiikkiterapialla voidaan tukea myös vuorovaikutustaitoja, kehonhahmotusta, oman toiminnan jäsentämistä sekä tarkkaavaisuuden suuntaamista ja ylläpitämistä. Terapiatavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja hoitavan tahon kanssa terapian alkupuolella. Ennen terapian aloittamista tapaamme tutustumiskäynnillä, jolla tutustumme musiikillisesti ja sanallisesti, sekä pohdimme mahdollisen yhteistyön aloittamista.

Musiikkiryhmät

Musiikkiryhmässä on mahdollista esimerkiksi soittaa, laulaa tai kuunnella musiikkia ja keskustella sen hertättämistä tunteista ja ajatuksista luottamuksellisesti. Ryhmässä voidaan myös analysoida lyriikkaa, tehdä ja nauhoittaa omia kappaleita. Musiikin käyttäminen ryhmässä aktivoi ja tuo usein paljon iloa jäsenten elämään esimerkiksi sairaaloissa ja hoitokodeissa. Yhteissoitto ja laulaminen kehittää jäsenten sosiaalisia taitoja, tervettä itseilmaisua ja sosiaalista vuorovaikutusta. Räätälöin ryhmän tavoitteet kullekkin sopiviksi. Kysy lisää, vastaan mielelläni!

Kevään 2020 aikana järjestetyn etäryhmän palautteita:

”Nyt ymmärrän, että tiedän tämän kurssin perusteella musiikkiterapeuttisesta työskentelystä edelleen kovin vähän, mutta ehdottomasti koen tämän itselleni hyväksi tavaksi ilmaista tuntoja ja tunteita. Musiikkielämänkerran työstäminen, keskustelut ja muiden ajatusten kuuleminen sekä reflektointi olivat ryhmän parasta antia. Myös vika kerran artikkelit olivat mielestäni todella hyödyllisiä ja lisäsi
tietoani ja ymmärrystäni tästä aihealueesta. Kiitos vielä! Ja ihanaa kesää! Ps. Unohdin palautteestani vielä kiittää sinua erikseen rauhallisesta ja mukavasta ohjaustyylistä sekä rennon ja sallivan ilmapiirin luomisesta. Oli tilaa monenlaisille tunteille ja ajatuksille.”

”Kiitos kurssista ja sain siitä arvokkaita tarinoita matkaani. Sain myös ajatuksen siitä, että ehkä musiikkiterapia voisi edistää kuntoutumistani. En ollut aiemmin tullut sellaista ajatelleeksi. Olin mieltänyt musiikkiterapian enemmänkin kehitysvammaisten tai lasten maailmaan sopivaksi tuen muodoksi. Minusta meillä oli ihan sopivan kokoinen ryhmä ja aika mukavasti annoimme tukea toinen toiselle, eikä ollut lyttäysmeininkiä lainkaan. Loit ryhmään rauhallisen ja maanläheisen tunnelman ja tilan, johon oli helppo tuoda omia ideoita.”

”Minusta kurssi oli hyvin toteutettu, ottaen huomioon sen, että se oli
pidettävä etäkurssina.”

”Pidin kurssista ja mielelläni olisin jatkanut vielä vaikka toiset 5 kertaa. Tärkeää oli päästä jakamaan omia kokemuksia musiikin kautta ja saada vertaistukea. Parhainta antia oli, kun rohkenin ryhmän myötä näyttää tekstejäni, ja sainkin yllätyksekseni positiivista palautetta. Hyödyn tästä voimaantumisesta kyllä monella tavalla jatkossa. Muiden ryhmäläisten jakamista ajatuksista, kappaleista ja teksteistä sai uutta näkökulmaa ja ajateltavaa, vertaistukea ja musiikkivalikoiman laajentumista. Ekstra mahtava juttu oli kuulla palautetta kirjoittamastamme artikkekista. Ja, että se puhutteli ja tarjosi ajateltavaa, ja mikä tärkeintä toivoa. Eli valtavan paljon hyvää sain tästä ryhmästä ja mitä tehtiin. Kiitos paljon ryhmästä:).”